Баяндама "Құзырылыққа бағытталған оқыту"

Категория:
  1. Презентации для учителей
  2. ОБЖ

Автор презентации: Кажкеева Аяжан Кабиденовна

  Бұл презентация Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог-кадрлардың кәсіби тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру мақсатын қарастырады. Осында педагогтардың құзыреттіліктерді игеру міндеттері көрсетілген. "Құзыреттілік деген не?" және оларды қалай қалыптастыруға болатыны айтылады. Презентацияда негізгі құзырлар аталған және оларға анықтама берілген. Құзыретті сабақ  қандай болу керектігі туралы және оны өткізуде қандай әдіс-тәсілдерді қолдауға болатыны айтылған. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің дамуының негізгі жолдары қарастырылған.

Слайд 1Құзырлылыққа бағытталған оқыту Ертіс ауданы. М.Горький ЖОББ мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Кажкеева А.К
Слайд 2Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби - тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат
Слайд 312 жылдық білім беруде педагог төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген Арнайы құзыреттілік Әлеуметтік құзыреттілік Білім беру құзыреттілігі өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті кәсіптік қызметі мен айналысу қабілеті Педагогика лық және әлеуметтік психология ның негііздерін қолдана білу қабілеті
Слайд 4Құзыреттілік дегеніміз- өзін қазіргі заман талабына сай педагог қауымының өзін -өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады Құзыреттілік қалыптастыру дегеніміз - шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып табылмақ
Слайд 5Ұстаздар шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп өсіруде белгілі бір құзіреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыру керек
Слайд 6Мұндай құзырлылықтың қатарына мыналар жатады: бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға бере білу, елжандылық, т.б); мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті); оқу-танымдық құзіреттілік( өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды жасай білу); коммуникативтік құзіреттілік ( адамдармен өзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болуы); ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен, техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілеті); әлеуметтік- еңбек құзіреттілігі (әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті); тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілігі (отбасылық еңбек, экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті)
Слайд 7Құзыретті сабақ, ол қандай ?
Слайд 8Оқу-тәрбие үрдісіндегі педагогика- психологиялық технологияларда негізделген кәсіби құзырлықтар Ақпараттық құзыр -теледидар,магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, көбейткіш және ақпараттық технологиялар (аудио- бейнетаспа, электронды пошта, жалпы ақпарат құралдары, ғаламтор) көмегімен қажетті ақпаратты іздеп, зерттеп және таңдай алып, оны ұйымдастырып, қайта өңдеп жеткізе алады. Бұл құзыр оқушының айналамен танысудағы, оқулықтардағы, білім аумағындағы ақпараттарды нығайтуға бағытталған.
Слайд 9Тіл табысу құзыры. Бұл құзыр оқушының тілді үйренуіне бағытталып, оны айналамен танысуда, уақиғалардан тыс қалмауда қолдана алуы. Сонымен қатар топта, ұжымда түрлі қоғамдық роль атқаруына көмек көрсетеді. Оқушы өзін өзі таныстыра білуі, хат жаза алуы, анкета толтыра алуы, өтініш және арыз жаза алуы, сұрақтар қоя білуі, тартысуларды ұйымдастыруы қажет.
Слайд 10Оқу-танымдылық құзыр. Оқушының логикалық, методологиялық, жалпы білім алу қызметінің аясында, шынайы объектілерді зерттеу, жеке танымдылық іс-әрекеті жинағының құзыры. Құзырға мақсатталған, жоспарланған, талданған, шартталған, өзін-өзі бағалай білу, оқу - танымдығының біліктілігі мен білімі енгізіледі. Оқушы нәтижелі креативті (шығармашылық) біліктілікпен айналысады; шындықпен байланысты біліммен құралданады
Слайд 11Түсініп бағалау құзырлығы. Бұл құзыр оқушының дүниетанымының аясында қалыптасып, шешім қабылдауда, өз іс- әрекетінің орынымен бағытын, мақсатымен міндеттерін қоя білуі. Бұл құзыр оқушының оқу немесе басқа да әрекеттерде өзін-өзі анықтау механизмі. Оқушының жалпы тұлғалық траекториясы және өмір сүру бағдарламасы осыған тікелей тәуелді .
Слайд 12Жалпы мәдени құзыр – оқушы қызметінің тәжірибесі және танымдылығынан хабардар болу сұрақтарының ауқымы. Бұл адам және адамзаттың өмірін, рухани-адамгершілік негіздерінің, жеке халықтардың, әлеуметтік көріністің және жөн-жоралғының мәдени негіздерін, отбасылық, қоғамдық, ғылымның және діннің рөлін, ұлттық және адамгершіліктік мәдениетінің өзгешеліктерін көрсетеді.Жоғарыда айтылғандардың барлығы айналаға, бүкіл әлемге, адам өміріне, соның ішінде мәдени демалысын ұйымдастыруға әсер етеді.
Слайд 13Жеке тұлғалығын жетілдіру құзыры. Оқушының рухани, зейінді жетілуіне, эмоциялық өзін- өзі бақылауы және қолдауына арналған құзыр. Бұнда оқушы шынайы объект ретінде көрсетеді. Ол үздіксіз іздену арқылы, қажетті заманауи тұлғалық қабілеттерді дамытуымен, өзінің қызығушылығы мен мүмкіншіліктерін жетілдіруге ынталанып, психологиялық біліктілігін қалыптастырып, шыңдауға кіріседі. Сонымен қатар, бұл өмір қауіпсіздігінің іс-әрекеттері мен қасиеттерінің кешені деп есептеуге болады.
Слайд 14Қоғамдық - еңбек құзыры. Бұл құзыр оқушының қоғами –азаматтық борыштарын (азамат ролінде: бақылаушы, сайлаушы, өкіл) білуге, әлеуметтік-еңбек аясын (тұтынушы ретінде, сатып алушы, клиент, өндіруші) білуге, отбасы қарым-қатынасы мен борыштарын білуге, экономика және құқықтық, кәсіби білімін жетілдіруге бағытталған
Слайд 15Мұғалімнің кәсіби айқындамасы
Слайд 16Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің дамуының негізгі жолдары
Слайд 17Құзыретті сабақты сәтті өткізу үшін, сабақтың мазмұнымен әдістемелігіне аса назар аударуы қажет : Сабақтың мазмұндылығы : 1. Сабақтың ғылымилығы 2. Сабақтың дамытушылық және тәрбиелік маңыздылығы 3. Алған білімді өмірде қолдана білуінің маңыздылығы : теорияны практикамен, өмірмен байланыстыру 4. Оқушылардың топтық және жеке жұмыстарының мазмұны 5. Оқушылардың белсенді танымдылығымен құштарлығын ұйымдастыру 6. Өзіндік жұмыстар арқылы жаңа біліммен біліктілікті практика жүзінде қолдана алуы 7. Мұғалім тарапынан сыныптың атқарған жұмысымен оқушылардың жеке жұмыстарын жан-жақты бақылау
Слайд 18Құзыретті сабақ беруде қолданылатын әдіс-тәсілдерге талап 1. Сабақта қолданылған әдіс-тәсілдердің, сабақты эмоционалды, оқушылардың қызығушылығын оятуда және білімге құштарлығын тәрбиелеумен сәйкестігі. 2. Сабақтың қарқыны мен ритмі оптималды болуы қажет, мұғалім және оқушының іс-әрекеті атқарылған болу керек 3. Мұғалім және оқушы арасында толық түсінушіліктің орнатылуы, яғни педагогикалық такттың сақталуы 4. Шығармашылықпен айналысуда, жеңіл психологиялық атмосфера жасау 5. Оқшылардың жұмысын түрлендіріп, әр түрлі әдіс-тәсілдерден қолдану 6. Сабақ процессі мұғалім арқылы бақыланып отырылады .
Обязательно поделитесь с друзьями:
Скачать Размер презентации: 309.65 Kb

Посмотрите также:

— Воспитание личности ребёнка через коллективное творческое дело
— Урок на тему «Горизонт и линия горизонта»
— Презентация по теме «жи-ши, ча-ща, чу-щу»
— Презентация «Правописание слов с безударными гласными в корне слова»
— Презентация к интегрированному уроку. Окружающий мир по теме «Лес и его обитатели»
— Презентация «Дикорастущие и культурные растения»
— Презентация к уроку Н.Н.Носова Приключения Незнайки и его друзей
— Презентация на тему «Зимующие птицы»
— Презентация «Родовые окончания имен прилагательных»
— Презентация «Матенадаран»