Fəsillər mövzusu İkinci sinif

Категория:
  1. Презентации для учителей
  2. ОБЖ

Автор презентации: Nigar Sultani Iftixar

предназначенный в качестве методического и информационного средства для учащихся и учителей (преподавателей) общего полного и начального профессионального образования. Основная задача этого ресурса - оказание посильной помощи учителям информатики в их нелегком повседневном труде.Все кто интересуется информатикой, найдёт для себя полезную информацию: организационные, методические и нормативные документы, лабораторно-практические работы, учебные пособия, лекции, конспекты, дидактический материал, занимательная информатика, материалы к ГИА и ЕГЭ, ЭОР, презентации, видеоуроки и многое-многое другое.

Слайд 1Fəsillər http:// en.bloggif.com/cube-3d?id=fcf4b3ac4c6b4d289531ea3d5775b03e
Слайд 2Deyin nə vaxt Əriyir qar Baş qaldırır Yaşıl otlar? Deyin nə vaxt Isti olur Anbarlara Taxıl dolur? Deyin ne vaxt Bağlar solur Yarpaqları Yellər yolur? Deyin nə vaxt Sular donur, Yerə ağ-ağ Quşlar qonur?

Слайд 4Fəsillər bir birindən nə ilə fərqlənir? Tədqiqat sualı:
Слайд 5QIŞ 1 Verilmiş ağac üzərində qış fəslini təsvir edin. 2İl ərzində kədərli, unudulmayacaq günlərimizi yazın.
Слайд 6YAZ 1 Verilmiş ağac üzərində yaz fəslini təsvir edin. 2İl ərzində əlamətdar olan günlərimizi yazın.
Слайд 71 Verilmiş ağac üzərində yay fəslini təsvir edin. 2İl ərzində keçirilən bayram günlərimizi yazın. Yay
Слайд 8Payız 1 Verilmiş ağac üzərində payız fəslini təsvir edin. 2 Sinifinizdə olan şagirdlərin doğum günlərini fəsillər üzrə qeyd edin.
Слайд 9Meyar Qrup Tapşırığı düzgün yerinə yetirir Əməkdaşlıq edir Vaxta əməl edir Təqdimat Nəticə Qış Yaz Yay Payız Qiymətləndirmə
Слайд 10EV TAP ŞIRIĞI : Hər fəsilin şəklin çəkin. Fəsillərə uyğun geyimləri yazın.
Обязательно поделитесь с друзьями:
Скачать Размер презентации: 418.75 Kb

Посмотрите также:

— Воспитание личности ребёнка через коллективное творческое дело
— Урок на тему «Горизонт и линия горизонта»
— Презентация по теме «жи-ши, ча-ща, чу-щу»
— Презентация «Правописание слов с безударными гласными в корне слова»
— Презентация к интегрированному уроку. Окружающий мир по теме «Лес и его обитатели»
— Презентация «Дикорастущие и культурные растения»
— Презентация к уроку Н.Н.Носова Приключения Незнайки и его друзей
— Презентация на тему «Зимующие птицы»
— Презентация «Родовые окончания имен прилагательных»
— Презентация «Матенадаран»