Презентация читательской конференции У чому твоя душа увічнить себе?""

Категория:
  1. Презентации для учителей
  2. Физика

Автор презентации: Четверикова Любовь Анатольевна

Організація читацької діяльності старшокласників має свої особливості. Вони пов'язані зі здатністю учнів цілісно сприймати твір, аналізувати його, узагальнювати й висловлювати своє ставлення до нього. Саме в 10—11 класах помітне переважання понятійного осягнення творів над їх образною конкретизацією. Розширюється вплив художньої літератури на емоційну сферу учнів, який породжує відповідну потребу в здійсненні читацької діяльності та формує загальний сталий інтерес до високохудожніх творів. Безпосередньо пов'язаний з організацією читання та аналізом художнього твору старшокласниками перехід від ситуативної до внутрішньо обумовленої поведінки особистості, що спричиняє перебудову її діяльності. Разом зі зміною поведінки, яка регулюється моральним ідеалом, відбувається перехід від несталого ситуативного до сталого фіксованого інтересу до читання.

Особливого значення набуває аналіз великих за обсягом епічних творів, на вивчення яких відводиться декілька уроків. Часто, навіть цікавлячись твором, що вивчається, учні не можуть повністю осягнути його через значний обсяг, розгалужений сюжет, ускладнену композицію, значну кількість персонажів. Тому для закріплення загальної потреби в здійсненні читацької діяльності важливо враховувати емоційність старшокласників. Усі уроки вивчення великого епічного твору повинні плануватись як цілісний процес формування потреби в читанні художніх творів.

Слайд 1«У чому ж твоя душа ув i чнить себе…» (за романом О.Гончара «Собор») Читацька конференц i я
Слайд 2(1918-1995)
Слайд 3«Собор» зач i пля є найважлив i ш i проблеми морал i й моральност i, правди i лж i, чесност i i пристосування, нарешт i еколог i ї i ставлення до i стор i ї, до тих матеріальних і духовних цінностей, які надбало людство ». С. Баруздін
Слайд 4Розвінчання духовного бракон ь єрства (ставлення чиновників до реставрації)

Слайд 6Іван Бокий назвав роман “закономірною, послідовною сходинкою у пізнанні зловісної епохи облуди й лицемірства ” .
Обязательно поделитесь с друзьями:
Скачать Размер презентации: 2.16 Mb

Посмотрите также:

— Презентация на украинском языке по теме «Ділові папери. Протокол»
— Як підготуватися до написання власного висловлювання?
— Історичні факти та художній вимисел у романі Осипа Назарука «Роксоляна»(презентация)
— Презентація до уроку «НЕ з дієприслівниками»
— Презентація Фотоподорож сторінками життя
— Презентація: «Тире в безсполучниковому реченні»
— Презентация по украинскому языку «Фразеологічні синоніми у творчості Тараса Шевченка»
— Презентація «Про що розповідають прізвища»
— Відеопрезентація «Біблійні мотиви у творчості Шевченка»
— Усна народна творчість (презентація)